Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

oparyabsurdu
5572 e698 390
Nan Goldin Photography
9371 ec0f 390

allthingseurope:

Ghent, Belgium (by Juri Pozzi)

Reposted fromnosmile nosmile viakatastrofo katastrofo
oparyabsurdu
2110 ba0c 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
oparyabsurdu
6729 9370 390
Lindel, Belgium  (fot. Paul Smeets)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawarkocz warkocz
oparyabsurdu
oparyabsurdu
1598 e9fa 390
Reposted fromursa-major ursa-major viakeeplooking keeplooking
oparyabsurdu
1558 39dd 390
Reposted fromyikes yikes viawarkocz warkocz
oparyabsurdu
4555 e1c2 390
Reposted fromretaliate retaliate viawarkocz warkocz
oparyabsurdu
8552 6a95 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viawarkocz warkocz
oparyabsurdu
oparyabsurdu
oparyabsurdu

November 10 2017

oparyabsurdu
5114 e052 390

polandgallery:

Wawel Castle in Kraków, Poland — the seat of Polish kings from 1038 until the capital was moved to Warsaw in 1596. The royal residence is an early example of Renaissance architecture in Poland.

Reposted fromarcreactored arcreactored viaoutofmyhead outofmyhead
oparyabsurdu
6716 6ca2 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
oparyabsurdu
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vianyaako nyaako
oparyabsurdu
1870 5836 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viarudosci rudosci
7860 f797 390
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viawiksz wiksz
oparyabsurdu
najgorsze jest to, że bardziej mam ochotę z Tobą rozmawiać niż się pieprzyć. 
— co nie znaczy, że na to drugie ta ochota jest mała
Reposted fromsziiiz sziiiz viapomruki pomruki
oparyabsurdu
5390 0731 390
Ryszard Krynicki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl